WRZESIEŃ 2014

jesień0jesień2

Zaczynamy pracę. Przyjmujemy dzieci do świetlicy z klas 0-III na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnianych przez rodziców lub opiekunów. Poznajemy dzieci, organizujemy zajęcia integracyjne, rozmawiamy o ich zainteresowaniach. Zapoznajemy z regulaminem świetlicy i planem pracy świetlicy. Wdrażamy do zajęć świetlicowych. Dzieci zapoznawane są ze szkołą i jej otoczeniem. Organizujemy różnorodne zajęcia sportowe na sali „Radosna szkoła”, na placu zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażamy do pracy twórczej poprzez ciekawe zajęcia plastyczne. Prowadzimy pogadanki z rodzicami. Wdrażamy dzieci do korzystania ze stołówki szkolnej.