LOGOPEDA

 

Monika Łyczkowska

 

„Należy do dobrego wychowania dzieci,

ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,

ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale,

wyraźnie i czysto wymawiać.

I to będzie pierwsza nauka,

którą dzieci powinny odebrać od matki,

ojca i wychowawców.”       Jędrzej Śniadecki

 

We wrześniu każdego roku logopeda szkolny zapoznaje się z dokumentacją uczniów (opinie i orzeczenia), przeprowadza badania przesiewowe mowy, tworzy plany terapii logopedycznej, nawiązuje ścisłą współpracę z nauczycielami i wychowawcami klas, co umożliwia wyłonienie uczniów z wadami i zaburzeniami mowy (to z kolei pozwala na objęcie ich opieką logopedyczną). Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu w grupach maksymalnie czteroosobowych bądź indywidualnie.

 Terapia wad wymowy polega na:

  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych ( języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego),
  • wykonywaniu ćwiczeń oddechowych (kształtowanie i doskonalenie prawidłowego toru oddechowego)
  • usprawnieniu słuchu fonematycznego, doskonaleniu analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, różnicowaniu dźwięków mowy
  • wywołaniu głosek oraz utrwaleniu ich prawidłowej artykulacji w izolacji
  • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek w różnych pozycjach (sylaba, wyraz, para wyrazów, zdanie)
  • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
  • rozwijanie spostrzegawczości i zręczności
  • wspieraniu i pozytywnym wzmacnianiu uczniów objętych terapią logopedyczną.

Drogi Rodzicu/Opiekunie

Terapia logopedyczna raz w tygodniu jest absolutnym minimum logopedycznym, podczas którego logopeda zajmuje się m. in. wywoływaniem, korygowaniem i utrwalaniem zaburzonych głosek.          O skuteczności działania terapeutycznego decyduje również Państwa zaangażowanie, konsultacje z logopedą, a także sumienna praca z dzieckiem w domu według przekazanych wskazówek. Te wszystkie składowe rzutują na skuteczność terapii logopedycznej.

 

PRACA LOGOPEDY W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Logopeda szkolny w okresie nauczania zdalnego urzęduje w budynku przy ul. Płockiej 38a. Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia z tymi uczniami, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej. Logopeda pracuje również w formie zdalnej.  Kontakt możliwy jest poprzez szkolny dziennik elektroniczny Librus oraz drogą mailową: logopeda_sp2@wp.pl

 

PONIEDZIAŁEK    8.00 – 10.40    budynek ul. Płocka 38A   

                                     10.40 – 15.30    budynek  ul. Tułodzieckich 2

WTOREK   8.00 – 11.30    budynek ul. Płocka 38A   

                      11.30 – 12.25     budynek  ul. Tułodzieckich 2

                      12.35 – 13.50   budynek ul. Płocka 38A 

                      13.50 – 15.30     budynek  ul. Tułodzieckich 2

ŚRODA    9.00 – 14.30    budynek ul. Płocka 38A 

CZWARTEK    8.00 – 9.00  budynek  ul. Płocka 38A 

                             9.00 – 11.00     budynek  ul. Tułodzieckich 2

PIĄTEK     9.00 – 13.30  budynek ul. Płocka 38A