Biblioteka Szkolna

 

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła wzbogaciła się o zasoby zgromadzone w bibliotece szkolnej w budynku przy ul. Braci Tułodzieckich 2 (dawna biblioteka Gimnazjum Miejskiego). Korzystają z niej uczniowie z klas IV – VIII. Biblioteka ta posiada księgozbiór liczący ponad dziesięć tysięcy woluminów opracowany za pomocą bibliotecznego programu komputerowego Librus Biblioteka Szkolna, materiały na nośnikach elektronicznych, księgozbiór podręczny, czytelnię, gdzie można skorzystać z edukacyjnych czasopism zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli oraz pracownię multimedialną.

W obu bibliotekach znajdują się książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wśród których znalazły się zarówno pozycje z literatury pięknej polskiej i obcej, książki o tematyce fantastycznej, przygodowej, kryminalnej czy obyczajowej, jak również literatura dla dzieci – bajki, baśnie i liczne opowiadania.

Nauczyciele bibliotekarze:  

               Alicja Stopińska                                            

biblioteka przy ul. Płockiej 38

              Dorota Lubińska 

biblioteka przy ul. Braci Tułodzieckich 2

          

 Godziny otwarcia:    

Poniedziałek    800-1400

Wtorek           800-1400

Środa             800-1400

Czwartek         800-1400

Piątek            800-1400

Zbiory biblioteki w budynku przy ulicy Płockiej stanowią:
książki –  8547 woluminów, czasopisma, zbiory specjalne: mapy,  kasety video, płyty CD
 

                     

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli  są komputery z dostępem do Internetu.

W roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono przy bibliotece pracownię multimedialną.

Wszystkie komputery mają stałe łącze z Internetem. Komputery otrzymaliśmy w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten  współfinansowany jest  z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Pobyt w pracowni pomaga w poszerzaniu wiedzy czy pisaniu referatów. Można też po prostu miło spędzić czas.

Dzieci z klas IV-V zgłaszają chęć wyszukiwania informacji i zwykle samodzielnie surfują i zaspokajają potrzeby.

Z kolei dla najmłodszych stworzono super ofertę dotyczącą dostępu do komputerów. Zorganizowano codzienne dyżury w godzinach od 11.00 do 13.00, by maluchy mogły miło spędzić czas. W ofercie mają gry dydaktyczne uczące czytania, pisania, liczenia, ortografii, rozwijające myślenie logiczne, wzbogacające zasób słów.

Szkolne Centrum Multimedialne – budynek ul. Braci Tułodzieckich 2

Szkolne centrum multimedialne powstało w grudniu 2005 r. Głównymi użytkownikami pracowni multimedialnej są oczywiście uczniowie, którzy wykorzystują Internet w celu wyszukiwania przeróżnych informacji potrzebnych np. do napisania referatu, odrobienia pracy domowej itp.

Szkolne centrum multimedialne posiada:

📖   trzy stanowiska komputerowe mające połączenie z Internetem

📖   kserokopiarkę, z której korzystają nauczyciele oraz uczniowie

📖   drukarkę umożliwiającą wydruk potrzebnych informacji z Internetu

📖   regulamin korzystania z pracowni

📖   zeszyt korzystania z pracowni multimedialnej, do którego wpisują się wszystkie osoby korzystające z Internetu.

Otwarcie się biblioteki na nowe technologie komputerowe rozszerzyło jej możliwości wyszukiwawcze, a wykorzystanie Internetu zwiększyło jej zasoby informacyjne. Komputery oraz Internet zostały wykorzystane w codziennej pracy biblioteki.

Internet umożliwił:

📧 powstanie nowych teczek zagadnieniowych, tematycznych, które są  wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach a przez uczniów do rozwijania własnych zainteresowań

📧   wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

Poza pracownią multimedialną uczniowie korzystają również z księgozbioru podręcznego biblioteki szkolnej.

 Biblioteka  angażuje się  w:

✏️organizowanie  tzw. Kiermaszu Taniej Książki, dzięki któremu popularyzuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

✏️dystrybucję i redystrybucję podręczników szkolnych

✏️współpracę z komisjami przedmiotowymi przy zakupie literatury fachowej oraz lektur

✏️reklamowanie nowości wydawniczych

✏️organizowanie gazetek okolicznościowych i  informacyjnych

✏️organizowanie konkursów popularyzujących czytelnictwo

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę biblioteki z tzw. aktywem bibliotecznym. Uczniowie  chętnie współpracują z nauczycielem bibliotekarzem, wykonują  zlecone prace, dokonują drobnych napraw uszkodzonych egzemplarzy, dbają o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.

Każda biblioteka posiada własny regulamin:

Regulamin pracowni multimedialnej

Regulamin biblioteki szkolnej