DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I. Dostępność architektoniczna:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu mieści  się  w   dwóch odrębnych budynkach.  Głównym budynkiem jest zabytkowa część szkoły przy ul. Płockiej 38a połączona łącznikiem z pawilonem dydaktycznym klas I – III, stołówką i halą sportową:

– do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wiosny Ludów, gdzie oprócz wejścia głównego  ze schodami znajduje się podjazd  dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

– do hali sportowej prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Wiosny Ludów, gdzie oprócz wejścia ze schodami znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

– w zabytkowej części szkoły na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

2. W budynku przy ulicy Braci Tułodzieckich 2 znajduje się główne wejście i wyjście  ewakuacyjne, gdzie oprócz  schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Od strony boiska szkolnego znajduje się kolejne wejście ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku tym na parterze  znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Na terenie szkoły (obydwa budynki) nie ma miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się na  parkingu miejskim przy  głównym budynku szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy w dotarciu  do wyznaczonego celu  (sekretariat szkoły, gabinet dyrektora), jak również do ewakuacji  są wyznaczeni pracownicy szkoły. W budynkach są fluorescencyjne oznakowania ewakuacji i awaryjne oświetlenie  PPOŻ. Budynki nie posiadają wind. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

II. Dostępność cyfrowa:

Szkoła podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: www.sp2.sierpc.pl

Ułatwienia na stronie www.sp2.sierpc.pl

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększania odstępów,
  • możliwość zmiany czcionki na czytelną,
  • podkreślenie oraz podświetlenie linków,
  • nawigacja klawiaturą,
  • czytnik ekranu,
  • kursor,
  • struktura strony.

III. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie szkoły dostępna jest sieć Wi-Fi. Koordynator do spraw dostępności przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej  w Sierpcu:

– Sławomir Teska                                                                                                                                                                                 (budynek przy ulicy Braci Tułodzieckich 2 i budynek przy ulicy Płockiej 38a) sp2@edu.sierpc.pl

Deklaracja sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.