Historia i Patron

Z KART HISTORII SZKOŁY

logo szkoły stare

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu sięga korzeniami początku naszego wieku. Nie udało się odnaleźć dokumentów mówiących o pierwszych latach istnienia szkoły. Pewne jest tylko, że w 1929 roku otrzymała sztandar. Przechodziła różne koleje losu. Miała siedzibę w wielu miejscach miasta. Przed wojną był to wynajęty budynek u państwa Trębińskich przy ulicy Piastowskiej, po wojnie drewniany budynek przy ulicy Stodólnej (obecnie Narutowicza). Następnie szkołę przeniesiono do bardzo starego, pamiętającego czasy zaborów, gmachu po byłym Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Płockiej. Pracownicy i uczniowie szkoły pamiętają koszmarne lata remontu. Przez kilka lat “dwójka” funkcjonowała bez stałej siedziby, pracując po południu w sześciu różnych placówkach miasta. W roku 1991 wróciła po remoncie do budynku przy ulicy Płockiej. 16 czerwca 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 2 przyjęła imię Armii Krajowej.

PATRON SZKOŁY

 order33

order34

16 czerwca 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu przyjęła imię Armii Krajowej, otrzymała sztandar, a na dziedzińcu stanął pomnik “Żołnierzom września 1939 i AK w hołdzie”.
Historia Armii Krajowej – Patrona Szkoły
Armia Krajowa była największą organizacją zbrojną podziemnej Europy w latach II wojny światowej. W szczytowym okresie liczyła około 500 tysięcy żołnierzy. Podlegała rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Powstała 14 lutego 1942 roku z rozkazu Naczelnego Wodza RP gen. Władysława Sikorskiego w wyniku przemianowania Związku Walki Zbrojnej.
Kolejnymi dowódcami AK byli:
– gen. Stefan Rowecki “Grot”,
– gen. Tadeusz Komorowski “Bór”,
– gen. Leopold Okulicki “Niedźwiadek” .
Żołnierze AK prowadzili nie tylko zbrojną walkę z okupantem, ale także działania dywersyjno – sabotażowe i wywiadowcze, między innymi: rozpracowali tajemnicę broni V-1, V-2. Największym zadaniem bojowym była akcja “Burza” z tragicznym jej finałem – powstaniem warszawskim (1.08.- 2.10.1944 r.).
Przez blisko 6 lat trwała nieustanna walka o niepodległą Ojczyznę.
19.01.1945 r. AK została rozwiązana. Po zakończeniu wojny  żołnierze AK nie doczekali się uznania. Ostatni komendant AK został uprowadzony do Moskwy i skazany przez sąd sowiecki na 10 lat więzienia, w którym zmarł. W Polsce do 1956 r. żołnierze AK byli represjonowani, wielu z nich na podstawie fałszywych oskarżeń skazano na karę śmierci, bądź więzienie. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK zostało wywiezionych do ZSRS.
Ci, którzy przeżyli powołali w 1990 roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W Polsce zaczęto przywracać pamięć o zasługach AK dla wolności narodu i państwa.

sztandar

Hymn Szkoły – Modlitwa AK

1.  O Panie, któryś jest na niebie

     Wyciągnij sprawiedliwą dłoń

     Wołamy z wszystkich stron do Ciebie

     O polski dach i polską broń

Ref. O Boże skrusz ten miecz co siecze kraj.

        Do wolnej Polski nam powrócić daj

        By stał się twierdzą nowej siły

        Nasz Dom, Nasz Kraj… 

 2. O usłysz Panie,  skargi nasze

     O usłysz nasz tułaczy śpiew

     Z nad Warty, Wisły, Sanu, Bugu

    Męczeńska do Cię woła krew 

Ref. O Boże skrusz ten miecz co siecze kraj.

        Do wolnej Polski nam powrócić daj

        By stał się twierdzą nowej siły

   Nasz Dom, Nasz Kraj…

Autor słów i muzyki: Adam Kowalski

Hymn-AK-Lena-Węglarek-styczeń-2019