Stołówka Szkolna

Stołówka szkolna działająca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej  zaprasza dzieci i młodzież na domowe obiady

Wpłaty na obiady można dokonywać przekazem pocztowym, przez Internet  lub w Banku PEKAO SA na konto bankowe:

73 1240 3204 1111 0010 3722 2591

—————————————————————————————————————————————-

Intendentka      Tel. 24 275 78 22  

Koszt jednego posiłku – 8,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Informacja dotycząca korzystania ze stołówki szkolnej rok 2022 2023

Lista alergenów

Oświadczenie dotyczące godzin dodatkowych w oddziale przedszkolnym

Oświadczenie dotyczące posiłków w oddziale przedszkolnym

DEKLARACJA na obiady dla uczniów klas I – VIII  Deklaracja obiady

Informacja dla Rodziców

Wpłaty należy dokonywać przekazem pocztowym, przez Internet lub w Banku PEKAO SA na konto bankowe:           73 1240 3204 1111 0010 3722 2591

W tytule wpłaty należy podać:

– nazwisko i imię dziecka,

– klasę,

– okres, za który wnoszona jest opłata.

Przykład:   Kowalska Agata, kl. V B, 02.2021 r.  – obiady

Termin płatności  do 15 – tego  każdego miesiąca.                                                                                                                            Informacje można uzyskać u pani intendentki oraz telefonicznie:       24 275 78 22