Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu                                                                                                                                                                                                                                                                                          55 1240 3204 1111 0000 2905 5452

 

1.  p. Marek Drewnicki – Przewodniczący

2. p. Mariusz Turalski – Wiceprzewodniczący 

3. p. Aneta Tomaszewska  – Skarbnik                                                                                                                                                               

4. p. Agnieszka Babecka – sekretarz

5. p. Joanna Szulczewska – członek                                                                                                                                                               

6. p.  Aneta Chmielewska – członek   

                                                                                

                                                            Komisja  Rewizyjna Rady Rodziców    

                                           1. p. Monika Węglarek – Przewodnicząca

                                           2. p. Katarzyna Rutkowska – Członek

                                          3. p. Joanna Kaczorowska   –  Członek