Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

    55 1240 3204 1111 0000 2905 5452

 

p. Marek Drewnicki – Przewodniczący

p. Mariusz Turalski – Wiceprzewodniczący 

p. Aneta Tomaszewska  – Skarbnik 

p. Agnieszka Babecka – sekretarz

p. Joanna Szulczewska – członek                                                                                                                                 

p.  Aneta Chmielewska – członek 

p.  Piotr Rzeszotarski  – członek 

                                                                                

Komisja  Rewizyjna Rady Rodziców 

  

 p. Monika Węglarek – Przewodnicząca

 p. Katarzyna Rutkowska – Członek

p. Joanna Kaczorowska   –  Członek