Rada Rodziców

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

p. Piotr Rzeszotarski  – Przewodniczący

p. Przemysław Burzyński – Wiceprzewodniczący 

p. Katarzyna Kęsicka   – Skarbnik 

p. Nina Małgorzata Smulska  – Sekretarz

p. Anna Niesiołowska  – członek                                                                                                                                 

p.  Agnieszka Babecka  – członek 

p.  Sylwia  Kuskowska   – członek                

KOMISJA   REWIZYJNA  RADY  RODZICÓW  

 p. Elwira Rudowska  – Przewodnicząca

 p. Joanna Kaczorowska  – Członek

p. Alicja Domińska  –  Członek

Numer konta Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

    55 1240 3204 1111 0000 2905 5452

 

Roczna składka na  Fundusz Rady  wynosi 40,00 zł od rodziny