Rada Rodziców

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

p. Przemysław Burzyński   – Przewodniczący

p. Sylwia Kuskowska  – Wiceprzewodnicząca 

p. Jolanta Adamska  –  Sekretarz

p. Anna Niesiołowska    –  Skarbnik 

p. Iwona Jurkowska   –  członek                                                                                                                                 

p.  Joanna Gwardiak   –  członek    

p.  Mariusz Klejno   –  członek         

KOMISJA   REWIZYJNA  RADY  RODZICÓW  

 p. Małgorzata Smulska  –  Przewodnicząca

 p. Aneta Kalinowska  – Członek

Numer konta Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

    55 1240 3204 1111 0000 2905 5452

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW