WOLONTARIAT ❤️

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo – Phil Bosmans

Szkolny Klub Wolontariatu “JEDEN DRUGIEMU”

Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz podejmuje ryzyko i ma odwagę we wprowadzaniu swoich pomysłów w życie. Wolontariusz niesie pomoc potrzebującym. Jest wrażliwy na potrzeby innych.

Wolontariuszem może być każdy, kto jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych. Dzieci i młodzież mają duże pokłady niewykorzystywanej na co dzień dobroci i potrzeby niesienia pomocy. Należy im tylko stworzyć odpowiednie warunki do zaangażowania się w pracę wolontariacką i odkrycia swojego potencjału. Stąd działalność wolontariuszy w naszej szkole wydaje się naturalna, a miejsce idealnie do tego pasującym.

Praca wolontariacka przynosi korzyść wszystkim, szeroko rozumiane wsparcie (pomoc materialną, zainteresowanie, zrozumienie, współobecność), a wolontariusze uczą się otwartości, odpowiedzialności, empatii. 

Wolontariuszami są chętni uczniowie z klas I – VIII

KOORDYNATOR   SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIATU “JEDEN DRUGIEMU” 

♥  BEATA   KARKUSZ  ♥

❤️❤️ Z   ZESPOŁEM  NAUCZYCIELI  ❤️❤️   

❤️  WERONIKA   MARCINKOWSKA  ❤️  MONIKA  ŁYCZKOWSKA ❤️ MAGDALENA   WYSOCKA ❤️ MARTA  POLAKOWSKA  ❤️  ALEKSANDRA  ROGOWSKA ❤️ AGNIESZKA  TOMASZEWSKA  ❤️ MARTA  SKIERSKA ❤️ ANNA   KOBYŁECKA ❤️ MONIKA  NOWAK ❤️ ALEKSANDRA  DOŁASIŃSKA

@@@XI Powiatowy Dzień Wolontariatu 2023 💗

4 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu podczas uroczystej gali Powiatowego Dnia Wolontariatu wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podziękowania za bezinteresowną działalność na rzecz potrzebujących. Uczennica naszej szkoły KORNELIA SINKIEWICZ z kl. VIII B znalazła się w gronie wyróżnionych i otrzymała tytuł “SUPER WOLONTARIUSZA 2023”. 💝😍👏
Listy gratulacyjne za działalność wolontariacką otrzymała p. MONIKA ŁYCZKOWSKA, p. BEATA KARKUSZ oraz p. MONIKA NOWAK
Podczas uroczystości podsumowano zbiórkę charytatywną dla Oskarka, który mierzy się z ciężka chorobą. Wspólnymi siłami udało się uzyskać ponad 18 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację chłopca. Podziękowanie za ogromne zaangażowanie naszej szkoły w tą akcję otrzymała Pani ANNA TRZCIŃSKA Dyrektor Szkoły.👏👏
Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym działalność naszego wolontariatu jest tak widoczna, a nagrodzonym gratulujemy! 👏👏

❤️❤️ 2023❤️❤️ 

❤️❤️ 2022❤️❤️ 

@@@Szkolny Klub Wolontariatu “Jeden Drugiemu” oraz Koordynator Wolontariatu

Pani Beata Karkusz laureatami konkursu “Barwy Wolontariatu” 💝🏆
Jest nam niezmiernie miło poinformować o wspaniałej nagrodzie, którą otrzymał Szkolny Klub Wolontariatu “Jeden Drugiemu” w kategorii “Wolontariat grupowy” oraz koordynator wolontariatu Pani Beata Karkusz w kategorii “Wolontariat indywidualny”, w konkursie pt. “Barwy wolontariatu” zorganizowanym przez Fundację “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” w partnerstwie z powiatem płockim.

X  JUBILEUSZOWY  POWIATOWY  DZIEŃ  WOLONTARIATU

2 grudnia 2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki podczas uroczystej gali Powiatowego Dnia Wolontariatu tytuł “SUPER WOLONTARIUSZ 2022” otrzymała LENA WĘGLAREK, uczennica klasy VIII d 💝
Dyplomy uznania za działalność w Wolontariacie  przyznano:
Pani MARCIE SKIERSKIEJ
Pani MAGDALENIE WYSOCKIEJ 💝
Pani BEATA KARKUSZ Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu jako NADZWYCZAJNY WOLONTARIUSZ  uhonorowana została statuetką 🏆i  dyplomem uznania 😍👏