REKRUTACJA

data: 24.02.2023

INFORMACJA dla Rodziców – oddział przedszkolny

I N F O R M A C J A       DLA      R O D Z I C Ó W ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2023/2024 (dotyczy rekrutacji podstawowej) Lista kandydatów zakwalifikowanych i li...

czytaj więcej

Zapraszamy do Dwójki !
data: 16.01.2023

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

I N F O R M A C J A  dotycząca zasad naboru dzieci do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na rok szkolny 2023/2024       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu prowadzi nabór  do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/202...

czytaj więcej

data: 07.03.2022

Wirtualny Spacer po Szkole♥

Szkoła to nie tylko mury i klasy, szkoła to atmosfera pracy, zabawy i ludzie, którzy ją tworzą. Zapraszamy do podejrzenia jak wygląda szkolny świat naszych Uczniów...♥    ZAPRASZAMY do naszej SZKOŁY  ♥

czytaj więcej