Świetlica szkolna

Świetlica Szkolna

czynna jest w godzinach

6:30 – 16:00

 

Pracują w niej nauczyciele o różnych specjalnościach. Oto oni:  

                             Barbara Grodzicka                                                                                                                                                                     Beata Sobocińska                                                                                                                                                                        Magdalena Kostrzewa                                                                                                                                                          Agnieszka Borowiecka                                                                                                                                                               Edyta Piątkowska                                                                                                                                                                              Marta Turalska                                                                                                                                                               

Świetlica szkolna składa się z dwóch pomieszczeń, tj. sali głównej świetlicowej i sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb dzieci z klas 0 – I. Sale wyposażone są w nowe sprzęty do gier i zabaw ruchowych, dydaktycznych. W świetlicy zgromadzonych jest dużo zabawek, gier, klocków, materiałów papierniczych i przyborów, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych, sportowych, rekreacyjnych, czytelniczych. Świetlica korzysta również z sali zabaw „Radosna szkoła”, jak i hali sportowej.

Dzieci podczas pobytu w świetlicy mają możliwość inicjowania zabaw według własnych zainteresowań, spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Korzystają również z komputerów. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci, o miłą atmosferę i różnorodność ciekawych, atrakcyjnych zajęć świetlicowych.

Cele działalności świetlicy szkolnej i regulamin świetlicy – cele świetlicy

TYGODNIOWY-ROZKŁAD-ZAJĘĆ-W-ŚWIETLICY-SZKOLNEJ.pdf

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Dokumenty do pobrania dla rodziców:

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu ojca, matki