Czas na zdrowie – projekt

W trosce o zdrowie młodego pokolenia szkoła przystąpiła do projektu, którego głównym celem jest powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Nasz projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i doskonale wpisuje się podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia.

Koordynator projektu: Agnieszka Stankiewicz, Anna Biegańska

Realizacja projektu