Administracja i Obsługa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Elżbieta  Rypińska
mgr Anita Landoch 
mgr Małgorzata Skorłutowska 
mgr Anna Zimnawoda                                                                                                                                                                                mgr Sławomir Teska                                                                                                                                                                                 mgr Arkadiusz Dynowski                                                                                                                                                                        mgr Mariusz Klejno

PRACOWNICY OBSŁUGI

Mieczysława Blongiewicz                                                                                   
Ewa Fijałkowska 
Marek Gadziński
Małgorzata Siwkowska
Barbara Olszewska 
Małgorzata Piórkowska 
Iwona Samborska 
Urszula Skorłutowska 
Sylwia Skrzyńska   
Janusz Wiśniewski                                                            Monika Okońska                                                          Jolanta Urbańska                                                            Ewa Perłowska                                                                Joanna Witkowska                                                          Joanna Klimarczyk                                                             Monika Drążkiewicz