Administracja i Obsługa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Anita Landoch 
Małgorzata Skorłutowska 
Anna Zimnawoda                                                                                                                                                                                                 Sławomir Teska                                                                                                                                                                                                    

PRACOWNICY OBSŁUGI

Mieczysława Blongiewicz                                                                                   
Ewa Fijałkowska 
Małgorzata Siwkowska
Barbara Olszewska 
Małgorzata Piórkowska 
Iwona Samborska 
Monika Drążkiewicz
Sylwia Skrzyńska                                                                                                                                                                                      Monika Okońska                                                                                                                                                                                          Jolanta Urbańska                                                                                                                                                                                                 Ewa Perłowska                                                                                                                                                                                                Joanna Witkowska                                                                                                                                                                                               Joanna Klimarczyk                                                                                                                                                                                               Mariusz Klejno