Administracja i Obsługa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Elżbieta  Rypińska
mgr Anita Landoch 
Krystyna Ostrowska 
mgr Anna Zimnawoda 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Mieczysława Blongiewicz                                                                                   
Ewa Fijałkowska 
Marek Gadziński
Małgorzata Siwkowska
Barbara Olszewska 
Małgorzata Piórkowska 
Iwona Samborska 
Urszula Skorłutowska 
Sylwia Skrzyńska 
Bogumiła Rakowska 
Barbara Wiśniewska 
Janusz Wiśniewski                                                                                                                                                                             Monika Okońska                                                                                                                                                                                             Jolanta Urbańska                                                                                                                                                                                            Ewa Perłowska                                                                                                                                                                                 Joanna Witkowska                                                                                                                                                                                          Joanna Klimarczyk                                                                                                                                                                                

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx