Administracja i Obsługa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Elżbieta  Rypińska
Anita Landoch 
Małgorzata Skorłutowska 
Anna Zimnawoda                                                                                                                                                                                          Beata Nowakowska                                                                                                                                                                                        Sławomir Teska                                                                                                                                                                                                    Mariusz Klejno

PRACOWNICY OBSŁUGI

Mieczysława Blongiewicz                                                                                   
Ewa Fijałkowska 
Marek Gadziński
Małgorzata Siwkowska
Barbara Olszewska 
Małgorzata Piórkowska 
Iwona Samborska 
Urszula Skorłutowska 
Sylwia Skrzyńska   
Janusz Wiśniewski                                                                                                                                                                                  Monika Okońska                                                                                                                                                                                         Jolanta Urbańska                                                                                                                                                                                            Ewa Perłowska                                                                                                                                                                                         Joanna Witkowska                                                                                                                                                                                          Joanna Klimarczyk                                                                                                                                                                                   Monika Drążkiewicz