Dokumenty Szkoły

 

klasawf_z_klasa

 

STATUT Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV – VIII 2019

Wewnątrzszkolny System Oceniania  – WSO  20

Koncepcja Pracy Szkoły

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2

Przedmiotowy System Oceniania-Edukacja Wczesnoszkolna

Program wychowawczy szkoły 2015

SZKOLNY-SYSTEM-OCENIANIA

Program Rozwoju Szkoły

Raport z ewaluacji całościowej

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Szczegółowe Kryteria Zachowania