Dokumenty Szkoły

klasawf_z_klasa

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu ojca, matki

Regulamin użyczenia laptopów_ tabletów w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu

Wniosek użyczenie sprzętu komputerowego – nauczanie zdalne