DORADZTWO ZAWODOWE

Rekrutacja  do  szkół  ponadpodstawowych  

@@@

Zapraszam ósmoklasistów  do zapoznania się z zasadami rekrutacji i ofertą edukacyjną

liceów, techników i szkół branżowych, które znajdują się na stronach WWW szkół:

 

Zespół Szkół nr 1   im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

http://www.zs1sierpc.cba.pl/

Zespół Szkół nr 2  im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

https://www.zsnr2sierpc.edu.pl/

Liceum Ogólnokształcące  im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

https://www.losierpc.edu.pl/

Liceum Ogólnokształcące  im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

https://www.leonium.edu.pl/

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

http://www.estudzieniec.pl/

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

https://jagiellonka.edupage.org/

Liceum Ogólnokształcące m. Marszałka Stanisława  Małachowskiego  w Płocku

http://malachowianka.edu.pl/index.php/rekrutacja/

Licea Mundurowe  CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku

 https://www.szkolyfeniks.pl

 

program-doradztwo-zawodowe