Dyrekcja Szkoły

    Dyrektor Szkoły     mgr Anna Trzcińska       Edukacja Wczesnoszkolna

 

                  2

Wicedyrektor Szkoły      mgr Anna Ostrowska   Język Angielski

 

 Wicedyrektor Szkoły       mgr Joanna  Jabłonowska        Język Polski