Dyrekcja Szkoły

    Dyrektor Szkoły     mgr Anna Trzcińska       Edukacja Wczesnoszkolna

 

 

 2

Wicedyrektor Szkoły     mgr Anna Ostrowska       Język Angielski

 

 

Wicedyrektor Szkoły     mgr Katarzyna Kordulasińska       Wychowanie Fizyczne