Konkurs Fotograficzny “Cztery pory roku w skansenie”.

K O N K U R S    FOTOGRAFICZNY – „Cztery pory roku w skansenie”

Kategoria kl. O-III    Plenery w sierpeckim skansenie

Nagroda Główna: Laura Landoch,

Kategoria kl. O-III   Przyroda w sierpeckim skansenie

Nagroda Główna:  Mateusz Brodziński,

Nagroda Specjalna:  Julia Tybuszewska, Julia Zimnawoda, Klaudia Bartlewska

Wyróżnienie: Jakub Pacek

Kategoria kl. IV-VI  “Przyroda w sierpeckim skansenie” 

Nagroda Główna: Jakub Dołasiński kl.5 a

Fot. Elżbieta Olszewska-Lamka