Marzec 2015

      Zbliża się wiosna, jest to więc najlepszy moment, by przeprowadzić zajęcia związane z ochroną tego, co za chwilę obudzi się do życia, czyli przyrody. W naszej świetlicy przeprowadzamy zajęcia związane z życiem zwierząt np.: „Jak zwierzęta budują”. Marzec jest miesiącem bogatym w zajęcia plastyczne na świetlicy. Dzieci wykonały wspólne plakaty na temat „Wiosna budzi się do życia”, kwiatki, bazie na gazetkę szkolną. Z okazji „8 Marca – Dnia Kobiet” prowadzimy pogadanki na temat roli kobiety w życiu rodziny. Dzieci wykonały laurki dla Pań, prace plastyczne „Bukiet kwiatów”. Wraz z wiosną budzą się w dzieciach pokłady energii. Wychowawczynie świetlicy po ukończonym kursie „Zabawy taneczne” przeprowadziły szereg zajęć rytmicznych, zabaw ruchowych przy muzyce.