Dzień Ziemi – Szkolny Dzień Profilaktyki 2015

Dzień Ziemi

            W naszej szkole Dzień Ziemi odbył się 27 kwietnia 2015 r. Uroczystość uświetniło przedstawienie przygotowane przez członków Ligi Ochrony Przyrody z klasy   V c i V a zatytułowane „Elektroodpady”. Przeprowadzona została rozprawa przeciwko osobie, która wyrzucała regularnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) do pobliskiego lasu. Kobieta przyznała się do winy i obiecała poprawę. Głównym celem było uświadomienie właściwego postępowania z zużytym  sprzętem i promowanie wykorzystywania surowców wtórnych. Obowiązki związane z elektroodpadami dotyczą producentów, sprzedawców, ale również nas konsumentów. Normy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej porządkują system zbierania, recyklingu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

      Dzieci z klasy III c przypomniały wszystkim kolegom, w jaki sposób możemy wspólnie zadbać o las, aby zawsze był piękny, przyjazny ludziom i zwierzętom –jego mieszkańcom. Zaprezentowały spektakl pt. „Jarzębinka”. Uczniowie w zabawny sposób pragnęli przekonać widzów, aby nie niszczyć przyrody, dbać o porządek w lesie i wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego.       Na zakończenie wykonali wspólnie z widownią piosenkę „Leśnicy”. Program miał na celu zmobilizowanie dzieci i dorosłych do działań na rzecz krzewienia postawy proekologicznej. My, mieszkańcy tej planety musimy o niej pamiętać i wiedzieć, co jest dla niej właściwe.

Szkolny Dzień Profilaktyki

Uroczystość Dnia Ziemi została połączona z Dniem Profilaktyki. Odbyło się spotkanie uczniów klas piątych i szóstych z przedstawicielami policji oraz  kurator sądową p. Danutą Parulską na temat zagrożeń związanych z łamaniem norm obowiązujących w społeczeństwie, nieprzestrzeganiem prawa, jak również zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

Ryszarda Paprocka, Katarzyna Pawłowska, Grażyna Pyszyńska