Pasowanie na zerówkowicza 2015

PASOWANIE NA ZERÓWKOWICZA

W dniu 22 października br. odbyła się uroczystość „Pasowania na Zerówkowicza”.
W tak ważnym dla dzieci dniu przybyli zaproszeni goście: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Na wstępie przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły pani Hanna Kurta. Życzyła dzieciom wspaniałej zabawy oraz samych sukcesów w nauce. Dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie przeplatane tańcem i piosenkami. Po gromkich brawach dzieci i rodzice przystąpili do ślubowania. Pani dyrektor zadawała malcom ciekawe pytania sprawdzające zdobytą przez nich wiedzę. Dzieci zdały egzamin „śpiewająco”. Główni bohaterowie uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy i zawieszki z sympatycznym misiem. Na zakończenie uroczystości wręczyły przybyłym gościom i rodzicom własnoręcznie wykonane papierowe muchomorki.
Był to pierwszy tak doniosły publiczny występ dzieci przed licznie zgromadzoną, ale życzliwą publicznością. Goście nie kryli zadowolenia z udziału w tej uroczystości.

Wychowawczyni  oddziału przedszkolnego