„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Nowe książki są już w bibliotece!

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie przygotowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej ,,Książki naszych marzeń”. Program umożliwił zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych. Za pieniądze z dotacji celowej i wsparciu organu prowadzącego biblioteka zakupiła książki wybrane przez uczniów, którzy swoje propozycje tytułów podawali w ankietach, podczas spotkań w bibliotece oraz lekcji języka polskiego. Zakupy nowości konsultowano również z bibliotekarzami Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach promocji na lekcjach bibliotecznych czytane są fragmenty nowo zakupionych książek, które wzbudzają w uczniach bardzo duże zainteresowanie.
Nowością jest to, że uczniowie będą mieli możliwość wypożyczenia nowych książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębić w nich nawyk czytania.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ