IV Koncert Charytatywny dla Adasia “Najmłodsi z pomocą”

    W dniu 14. 03. 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się koncert charytatywny „Najmłodsi z pomocą dla Adasia” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół nr 1, Zarząd Osiedla nr 7, Centrum Kultury i Sztuki oraz Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na Życie”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Burmistrza Miasta Sierpc p. Jarosława Perzyńskiego, a Urząd Miasta zasponsorował upominki dla występujących zespołów.

Na koncert przybyli p. Jarosław Perzyński- Burmistrz Miasta Sierpc, p. Juliusz Gorzkoś- z-ca starosty,              p. Jarosław Żmijewski – dyrektor CKiSz,  p. Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR, p. Alicja Ewa Pawlak – dyrektor MP nr 1, p. Anna Pniewska- dyrektor MP nr 3, p. Hanna Kurta – dyrektor SP nr 2, p. Jolanta Chyżyńska – wicedyrektor SP nr 3, p. Maria Wiśniewska – dyrektor MBP, p. Michał Weber – dyrektor Pracowni Dziejów Miasta Sierpc, p. Józef Długokęcki – prezes przedsiębiorstwa „Marjoss”, p. Katarzyna i Paweł Dul, p. Jacek Chojnacki – FHU EKOGLOB, p. Marek Kuczyński i p. Aldona Cybulska – prezes i wiceprezes Banku Żywności,    p. Magdalena Staniszewska – redaktor Sierpc Online, p. Jakub Grodzicki – prezes TKKF „Kubuś” oraz TV Sierpc i Nowy Tygodnik Sierpecki.

            Pani dyrektor SP nr 2 Hanna Kurta powitała zebranych gości, uczestników koncertu
 i publiczność oraz przedstawiła cel koncertu, czyli zbiórkę pieniędzy dla Adama Lewandowskiego chorego na wadę układu kostnego PFFD.

            Po części oficjalnej scenę przejęły dzieci, przedstawiając swoje umiejętności i duży talent. W pięknych, kolorowych strojach, w sposób żywiołowy zaprezentowały się przedszkolaki z MP nr 4,3,2,1 w Sierpcu.

            Po występach przedszkolaków dyrektor SP nr 2 p. Hanna Kurta oraz dyrektor CKiSz p. Jarosław Żmijewski przeprowadzili licytację maskotki „Pluszowego Misia”. Dochód
 z licytacji zasilił sumę pieniążków zbieranych dla Adasia.

            W kolejnej części koncertu zaprezentowali się wykonawcy ze SP w Mochowie,
SP w Goleszynie, przedstawiciele OPP w Sierpcu oraz uczniowie SP nr 3 i nr 2 w Sierpcu.

            W trakcie trwania koncertu odbywała się loteria maskotek, ciesząca się wielkim zainteresowaniem,          a zebrane pieniądze powiększyły kwotę, która była głównym celem koncertu.

            Kończąc koncert pani dyrektor Hanna Kurta podziękowała wszystkim znajdującym się na sali widowiskowej CKiSz za ogromne serce, wsparcie, życzliwość, pomoc
i zaangażowanie oraz zaprosiła za rok mówiąc, że jest jeszcze dużo dzieci, które jak Adaś potrzebują pomocy     i wsparcia.

            Uzyskana kwota z koncertu oraz sprzedaży drugiego śniadania w SP nr 2 wyniosła 6.678 zł , 69 gr            i została przekazana na konto Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na życie” na leczenie i rehabilitację Adama Lewandowskiego.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu pracowali charytatywnie. Szkoła nie poniosła żadnych kosztów związanych z ta imprezą.