“Mam szczerą wolę…” – przyrzeczenie harcerskie – Słupia’ 2016

“Mam szczerą wolę…” – przyrzeczenie harcerskie – Słupia’ 2016

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

W sobotę 18 czerwca harcerze z 1 dh. im. Szarych Szeregów przybyli wraz z rodzicami do stanicy harcerskiej w Słupi. Tam, w miłej i podniosłej atmosferze, siedmiu członków drużyny (Alicja, Lidia, Oliwia, Patrycja, Maja, Igor i Jakub) złożyło uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Aby wstąpić w szeregi ZHP, młodzi harcerze przez prawie cały rok szkolny realizowali zadania, poznawali Prawo Harcerskie i treść roty przyrzeczenia. Uroczystość zakończyliśmy wspólnym kręgiem, potem było ognisko myśliwskie z pieczeniem kiełbasek, prace porządkowe na stanicy i wspólne zabawy. 

Teraz czekamy na wyjazd na obóz harcerski, który odbędzie się w Słupi. Będzie on stanowił możliwość zdobycia sprawności harcerskich, sprawdzianem umiejętności i  samodzielności dla harcerzy.

Czuwaj!