Wrzesień 2016

Zaczynamy pracę. Wrzesień jest miesiącem, w którym przyjmujemy do świetlicy nowe dzieci. Poznajemy je rozmawiamy o ich zainteresowaniach. Wdrażamy do zajęć świetlicowych.  Dzieciom z klas II – III przypominamy regulamin świetlicy i reguły bycia razem. Czytamy ciekawe książki i baśnie dla dzieci. Rozmawiamy o bezpieczeństwie podczas zabaw i w drodze do szkoły. Wykonujemy prace plastyczne związane z darami jesieni.                W miesiącu wrześniu dzieci z klas 0-I uczęszczające na świetlicę spędzały ciekawie czas w salach świetlicowych, w sali zabaw „Radosna szkoła” i gimnastycznej jak również na szkolnym placu zabaw. Dzieci opowiadały jak spędziły tegoroczne wakacje, wykonały prace plastyczne „wakacje nad morzem”, „wakacje w górach”. Zapoznałyśmy dzieci ze szkołą i jej otoczeniem. Uczniowie wykonali pracę plastyczną „moja szkoła”. Zapoznały się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej.