„Szkoła dla poprawy jakości powietrza”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu uzyskała tytuł laureata konkursu regionalnego pn. „Szkoła dla poprawy jakości powietrza”, którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie lokalnych aktywności adresowanych do uczniów, ich rodziców, lokalnych społeczności, urzędów gmin w celu rozwiązywania problemów ekologicznych oraz przedstawienie ich w postaci kronik, filmu lub prezentacji multimedialnej. Konkurs był elementem projektu pn. „Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża środowisku i ludziom” realizowanego przez RCEE Płock, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną ukazującą wszystkie działania, jakie podjęliśmy w okresie wrzesień-październik 2016 roku. Należy nadmienić, że nasza placówka systematycznie w ciągu całego roku szkolnego prowadzi akcje mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Nagrodą za naszą wspólną pracę są plansze dydaktyczne, które pomogą w nauce na lekcjach przyrody.

Agata Warczachowska – Koordynator konkursu