Spotkanie z dr Waldemarem Brendą w ramach cyklu „Armia Krajowa”

Dnia 19 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie panem dr Waldemarem Brendą. Pan Brenda opowiadał o II wojnie światowej,  Armii Krajowej.        W ten sposób dowiedzieliśmy się więcej o historii Polski Podziemnej.

Dr Waldemar Brenda  jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 r. obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozprawę doktorską pt. „Polskie organizacje niepodległościowe w woj. olsztyńskim w 1945–1956”. Jest także autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce północno-wschodniej.