Zeróweczka “B” świętuje Dzień Babci i Dziadka

 W dniu 26.01.2017r. odbyła się wspaniała uroczystość. Dzieci przedstawiły program artystyczny licznie przybyłym Babciom i Dziadkom. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje wnuki, które pięknie recytowały, radośnie śpiewały i tańczyły.  W dalszej części uroczystości Babcie oraz Dziadkowie brali udział w konkursach. Wnukowie wręczyli upominki, a po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.                                                                                                                                                                                                             Wychowawczyni p. Weronika Marcinkowska