Zajęcia z pedagogiem w kl. III C pt. “Zgrana klasa”