Apel poświęcony 75 rocznicy utworzenia Armii Krajowej i Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj apel poświęcony 75 rocznicy utworzenia Armii Krajowej i świętu Żołnierzy Wyklętych przygotował uczeń kl. V B Przemek Poleszczuk. Przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował krótką historię Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie kl. V i VI z zaciekawieniem obejrzeli ten pokaz i szczerze zazdrościli koledze oceny celującej z historii i zajęć komputerowych.