Akademia z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie kl. VI b i VI c oraz zespół wokalny “Wesołe Nutki” zaprezentowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie pod opieką nauczycieli: p. Ewy Doliwy, p. Agaty Bartkowskiej, p. Andrzeja Wojtasa.