III Powiatowy Konkurs Plastyczny “Reymontowska wieś w oczach dziecka”

III miejsce: Klaudia Bartlewska kl. III b

wyróżnienie: Jakub Wojtas  kl. III b