Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – w dniu 14.11.2017 r. odbyło się  spotkanie  Edukatora z uczniami kl. IV – V na temat bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami Internetu, własnego wizerunku i wiarygodności w sieci. Projekt  ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów  w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Sieci i urządzeń cyfrowych. Pani edukator Joanna Urbańska  poprowadziła  warsztaty profilaktyczne w kl. Va, Vd  na temat “Zagrożenia cyfrowego świata”.