11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada odbyły się zajęcia świetlicowe, podczas których uczniowie dowiedzieli się, że Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze Polskie Święto Narodowe. Uczniowie zapoznali się ze znaczeniem i historią tego święta, dowiedzieli się, czym jest „ojczyzna” i poznały symbole narodowe.

Z tej okazji nasi uczniowie pod opieką wych. świetlicy przygotowali gazetkę tematyczną.