Kiermasz Bożonarodzeniowy dla podopiecznych Fundacji “Portal Fm – Pomagamy Dzieciom”

Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował bożonarodzeniowy kiermasz prac dzieci podopiecznych Fundacji “Portal Fm – Pomagamy Dzieciom”. Zebrane pieniążki w kwocie 545, 60 zł zostały przekazane Fundacji z przeznaczeniem na zimowisko dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym