Warsztaty Plenerowe – ODETCHNIJ! Czyste Mazowieckie

„Odetchnij! Czyste mazowieckie” to kampania edukacyjna organizowana przez Wojewodę Mazowieckiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Warsztaty odbyły się 23 listopada w murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w Sierpcu. Dwójkę reprezentowały klasy siódme. Uczestnicy najpierw obejrzeli spot „Odetchnij! Czyste Mazowieckie”, następnie  prezentację multimedialną oraz wysłuchali prelekcję dotyczącą smogu. Kolejnym punktem warsztatów były zmagania sportowe, które udowodniły, jaką ważną rolę odgrywają zdrowe płuca, do których „wpływa” czyste powietrze. Po zawodach sportowych przyszedł czas na podsumowanie konkursu plastycznego. Uczniowie na koszulkach z hasłem kampanii namalowali kredkami środowisko pozbawione zanieczyszczeń, szczególnie smogu. Rozwiązany został także quiz, w którym wszyscy zawodnicy wykazali się dużą wiedzą.

Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali nagrody z rąk Pana Wojewody i Pana Kuratora.

Wszyscy uczestnicy warsztatów obdarowani zostali koszulkami oraz książeczkami i broszurami, które wzbogacą ekologiczną wiedzę uczniów.

Zmaganiom uczniów przyglądali się goście:  Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Andrzej Sosnowski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Anna Karpińska – Dyrektor Biura Wojewody MUW, Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury MUW w Płocku, Maria Orzechowska – doradca wojewody, Katarzyna Jasińska – Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Dariusz Lasota – Kierownik Działu Monitoringu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Anna Kamińska – zastępca Dyrektora Biura Wojewody, Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,   Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca, Ewa Leszczyńska – Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca,  Anna Trzcińska – zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Ewa Rycharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu.

Dziękujemy SP3 za udostępnienie zdjęć z warsztatów.