Wiwat Maj, Trzeci Maj – 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji