Historia Pieśnią Malowana – Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej