Historia Pieśnią Malowana – Drugi dzień Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

 

„Historia Pieśnią Malowana”

Drugi dzień Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

26 października 2018 roku

 

Pieśni patriotyczne stanowią istotną część naszego dziedzictwa kulturowego. Śpiewano je w latach zagrożeń i mrocznych okresach niewoli. Niosły zapowiedź wolności, podtrzymywały wiarę w odzyskanie przez Polskę niepodległości, osładzały żołnierzom trudy wojenne, łączyły Polaków
w najważniejszych momentach dziejowych.

Z pewnością te piękne i wzruszające pieśni w wykonaniu młodych artystów szkół sierpeckich można było usłyszeć w drugim dniu festiwalu. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Sierpc i Rada Miejska,
a współorganizatorami Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3
oraz Centrum Kultury i Sztuki. Festiwal stanowił kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w ramach obchodów  Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość otworzyła pani Hanna Kurta dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, która powitała zebranych gości oraz uczestników konkursu wraz
z opiekunami.

Wykonawcy zaprezentowali się w trzech kategoriach:

– kategoria IV – uczniowie klas VI-VIII,

– kategoria V – uczniowie klas III gimnazjum,

– kategoria VI – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jury w składzie:

– pan Marek Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Urzędu Miasta; historyk,

– pan Jarosław Żmijewski – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki; muzyk,

– pan Andrzej Wojtas – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Sierpcu

podkreśliło niezwykle wysoki poziom występów solistów oraz zespołów. Wybór zwycięzców okazał się niebywale trudny. Wszyscy bowiem wspaniale przenieśli słuchaczy do świata zawiłej historii pełnej wzruszeń i głębokiej miłości do ziemi ojczystej, a ich głosy dostarczyły odbiorcom niezapomnianych przeżyć i głęboko zapadły w serach.

Zwycięzcy festiwalu:

– kategoria IV- Anna Cyl ,,Ja to mam szczęście” CKiSz, op. p. Natalia Woźnicka,

– kategoria V- Adam Kacperski ,,Matko o twarzy czarnej jak polska ziemia” Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, op. p. Dorota Nawrocka,

– kategoria VI- Kamila Jonczak ,,Kolęda warszawska” Zespół Szkół nr 1
im. Gen. Jose de San Martin, op. p. Wioletta Kowalska.

 

Grand Prix zdobyła Małgorzata Strześniewska ,,Tak długo was chłopcy nie było” Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego, op. p. Anna Stahlke.

 

Każdy z uczestników festiwalu otrzymał nagrodę rzeczową oraz dyplom,
a opiekunowie podziękowania. Wyróżnienia wręczali: pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpc, pani Barbara Gil radna Rady Miasta, pani dyrektor Hanna Kurta oraz dyrektorzy szkół.

Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpc zaprosił laureatów
konkursu do zaprezentowania nagrodzonych utworów podczas uroczystości miejskiej związanej z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy pięknych występów.

Koordynatorem festiwalu byli p. Aleksandra Dołasińska,  p. Marcin Kowalczyk.

Podobno słowa pieśni patriotycznej nigdy nie ustają, zaś jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. To one w pełni wskazują, że nie ma nic cenniejszego nad wolność i niepodległość.