Innowacja pedagogiczna „Zakodowani na całego”

Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Włączenie programowania do edukacji szkolnej pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

Innowacja realizowana w klasach pierwszych- uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, jest jej uzupełnieniem, rozszerzeniem. Innowacja obejmuje naukę programowania za pomocą maty do kodowania, a także Ozobotów i puzzli.

Agnieszka Tomaszewska i Aleksandra Rogowska