Pierwsze szkolenia za nami …

W dniu 08.10.2019 w Warszawie odbyło się szkolenie warsztatowe programu eTwinning  “Inspiracja, Współpraca, Rozwój”.

Istotą programu eTwinning jest wspólne działanie, uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie i doskonalenie zawodowe.

W wyniku współpracy Krajowego Biura eTwinning, Szkół eTwinning i laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning powstała konferencja Inspiracja, Współpraca, Rozwój.

Specjalnie dla społeczności eTwinning opracowali warsztaty i prezentacje demonstrujące ich codzienną pracę przy wprowadzaniu innowacji w proces nauczania. Poznacie nie tylko wykorzystywane przez nich narzędzia i metody pracy, ale także źródła pomysłów, sposoby na angażowanie członków społeczności szkolnych.