WSPÓŁPRACA ze Szkołą Polonijną z Hiszpanii

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu ”Szkoła 6.0”, którego celem jest nawiązywanie stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą. Oznacza więc wspólną pracę nauczycieli i uczniów z dwóch zaprzyjaźnionych szkół. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostolesie w Hiszpanii- NASZYM PARTNEREM!

Liczymy na owocną współpracę!