Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

🚌Wyjazd edukacyjny w ramach realizacji projektu „Naukowy Zawrót Głowy – innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc” odbył się 11.06.2021r., a wzięło w nim udział 45 uczniów z klas 4-8 🧑‍💼oraz 4 nauczycieli 👩‍🏫.

Celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowań naukowych oraz pogłębienie wiedzy poprzez zwiedzanie wystaw stałych, rozbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie, kształtowanie ciekawości poznawczej i umiejętności działania w grupie. Wyjazd obejmował również wizytę w planetarium.

Poprzez udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik, uczniowie rozwinęli i umocnili kształcone kompetencje kluczowe w przedmiotów ścisłych, które wszechstronnie wpływają na rozwój człowieka. 🌳🌺