Międzynarodowy projekt eTwinning “Przeciwieństwa wokół nas “

Międzynarodowy projekt eTwinning “Przeciwieństwa wokół nas” (Protiklady kolem nas)
realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w klasie I c.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci 3,4-letnich, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-18 lat.
Tematy zostały włączone do programu nauczania i będą realizowane zgodnie z podstawą programową. Zagadnienia projektowe skupiać się będą i koncentrować na przeciwieństwach, które nas otaczają. Celem wykonywanych zadań będzie rozwijanie intelektualnych możliwości i umiejętności dzieci.
Dzięki realizowanym treściom nauczymy się pracować w zespole i indywidualnie, tolerować i akceptować pracę koleżanek i kolegów z klasy. Za pomocą różnych czynności wzbogacimy wiedzę, poznamy przedmioty, zjawiska, kolory, właściwości, które są przeciwstawne. Będziemy rysować, produkować, modelować, śpiewać, zgadywać i szukać informacji. Komunikować się będziemy w języku czeskim, słowackim i polskim.
Wykorzystamy w pełni wszystkie możliwości TIK, książki, fotografie oraz różne tematy z otaczającego nas świata. Podsumowaniem projektu będzie wspólne stworzenie Księgi Przeciwieństw.