XV Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie Wyśpiewam Ojczyzno”

 

XV FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

„TOBIE WYŚPIEWAM OJCZYZNO”

31 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu odbył się XV Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie wyśpiewam Ojczyzno”. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych powiatu sierpeckiego.

 Patronat nad konkursem objął Burmistrza Miasta Sierpca, Pan Jarosław Perzyński.

Na uroczystości  zgromadzili się w murach naszej Dwójki: Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Marek Zdrojewski, Kierownik Biura Promocji i Marketingu Pani Marta Garwoła, opiekunowie, rodzice i młodzi artyści. 

Gości przywitała dyrektor szkoły Pani Anna Trzcińska, która przedstawiła historię naszego, cyklicznego festiwalu

Pan Marek Zdrojewski wspomniał o roli młodego pokolenia w kultywowaniu rodzinnych, ojczystych tradycji, o wolności  oraz znaczeniu  pieśni patriotycznych. Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą festiwal piosenki na przestrzeni XIV lat pt. “Na Patriotyczną Nutę ” 1997-2022

Jury konkursu: p. Katarzyna Moskal, p. Marcin Kowalczyk i p. Andrzej Wojtas po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wokalnych zdecydowali nagrodzić i wyróżnić:

Kategoria I klasy 4-6

II miejsce ex aequo

Julia Drzewiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  w Sierpcu

Szymon Grudzień Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Róża Maciejewska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

WYRÓŻNIENIE

Julian Karwowski Szkoła Podstawowa w Sudragach

Julia Krzemińska Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Listopadowych w Ligowie

Lena Rosiak Szkoła Podstawowa im. Powstańców Listopadowych w Ligowie

Julia Tyburczy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Justyna Rudzińska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Kategoria II klasy 7-8

I miejsce

Klaudia Szemborska Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

II miejsce

Emilia Grudzińska Szkoła Podstawowa im. Powstańców Listopadowych w Ligowie

III miejsce

Nikola Niesiołowska Szkoła Podstawowa nr 2  im. Armii Krajowej w Sierpcu

WYRÓŻNIENIE

Natalia Dondalska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

Julia Olszewska Szkoła Podstawowa w Bledzewie

Jakub Jackowski Szkoła Podstawowa Bledzewie

Zuzanna Olszewska Szkoła Podstawowa im. Powstańców Listopadowych w Ligowie

Nagroda Dyrektora Szkoły

Krzysztof Rudziński Szkoła Podstawowa w Bledzewie

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom ♥ ♥ ♥

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta, Kierownikowi Biura Promocji i Marketingu za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców szkoły  za  upominki  i słodki poczęstunek dla uczestników.

Koordynator Festiwalu: p. Aleksandra Dołasińska

KonferansjerkaWiktoria Siwińska uczennica klasy 8d

Dekoracja: p. Joanna Gąsiorowska

Multimedia i grafika komputerowa:  p. Elżbieta Olszewska Lamka, p. Marta Turalska