Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

w roku szkolnym 2023 / 2024

  • 22  grudnia  2023 r.   
  • 29 kwietnia 2024 r.
  • 30 kwietnia 2024 r. 
  • 02 maja 2024 r. 
  • 14-15-16  maja 2024 r. egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I – VIII)
  • 31 maja 2024 r. 

W dniach wolnych od zajęć  dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w świetlicy szkolnej (sala nr 45  – bud. ul. Płocka 38a) w godzinach: 6:30 – 16:00