Dzień: 10 kwietnia 2020

data: 10.04.2020

Informacja

UWAGA ! Do 26 kwietnia 2020 r.  przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-pr...

czytaj więcej