Archiwum: Wrzesień 2019

Mazowiecki Okrągły Stół Edukacyjny

Okrągły Stół to realizacja zapowiedzi  Premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty.  Wzorem wcześniejszych spotkań Okrągłego stołu uczestnicy debat w regionie rozmawiali  o polskiej szkole w 5 blokach tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w…
Więcej