PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt z ZUS – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych

Do projektu zostali zgłoszeni uczniowie klas ósmych. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie młodzież poznała historię ubezpieczeń społecznych w Europie i w Polsce na przestrzeni minionego wieku. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły pracownice z sierpeckiego inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie, oglądając prezentację multimedialną…
Więcej

Pierwsze szkolenia za nami …

W dniu 08.10.2019 w Warszawie odbyło się szkolenie warsztatowe programu eTwinning  “Inspiracja, Współpraca, Rozwój”. Istotą programu eTwinning jest wspólne działanie, uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie i doskonalenie zawodowe. W wyniku współpracy Krajowego Biura eTwinning, Szkół eTwinning i laureatów konkursu Nasz…
Więcej

“MOBILNOŚĆ Kadry Edukacji Szkolnej”

               Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły,  w latach 2019-2021 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sukcesem…
Więcej